Kategoria
Arkkitehti, Rakennussuunnittelu
Avainsanat
Suunnittelusta toteutukseen

ARKKITEHTISUUNNITTELU

TALO KIRSIKKA-AHO

Suunnittelun lähtökohtana oli, ettei rakennuksesta tehdä liian modernia olevaan ympäristöön nähden. Muotoon vaikutti suuresti tulevan rakennuspaikan historia ja maalaismiljöö.
Varsinaisella rakennuspaikalla oli 1970- luvulla rakennettu vapaa-ajan asunto, johon oli täydennysrakentaminen tehty vuonna 1980. Kuitenkin rakennusten huono ja virheellinen rakennustekniikka olivat tehneet tehtävänsä eikä olevia rakennuksia pystytty käyttämään.
Rakennuspaikka sijaitsi kylän laivalaiturin viereisellä tontilla. Laivalaiturin toiminnalla oli vahva vaikutus kylän arkeen, vaikka laiturin varsinainen toiminta loppui 1970-luvulla. Tästä syystä oli syntynyt vahva mielikuva millainen uuden rakennuksen pitäisi olla, jottei sen muoto riko olevaa kantaympäristöä katsottuna mantereelta tai järveltä päin.
Vastaavasti omiin suunnitteluajatuksiin ja periaatteisiin kuuluu, ettei ulko- tai sisätila saisi avautua ensi silmäyksellä. Eri paikkojen ja toimintojen tuoma tilan tuntu pitäisi löytyä viimeistään kun piha-alueiden istutukset saavuttavat lopullisen mittansa.
Materiaalivalinnoilla, rakennusten muodolla ja sijoittamiselle oli keskeinen merkitys projektin toteutumiseen ja onnistumiseen. Päärakennus muodostuu pitkästä, kapearunkoisesta massasta, jossa on jyrkkä harjakatto. Länsipäätyyn muodostuu lasikuisti ja turvekattoinen sauna.
Tontilla sijaitsevat myös sivurakennukset; autokatos / varasto / toimisto / mallipaja ja varastorakennus. Nämä muodostavat rauhallisen sisäpihan perinteisen maalaisrakentamisen tyyliin.