Esimerkki projekteja

Kotisivuillamme tuomme esille vain sallittuja tietoja ja kuvia projekteistamme!

CARTOS OY:N PALVELUT

TILASUUNNITTELU

Jo  olemassa olevien tai uusien tilojen ongelmien ratkaisussa, jossa huomioidaan  tilojen massoittelu, koko, muoto, toiminnot / toimintojen yhdistäminen / analysointi  jne.  Tavoitteena tilan toimintojen kehittäminen, tehostaminen, aistikkuus ja viestittävyys.

KALUSTESUUNNITTELU

Tiloihin, jossa toimintojen ja visuaalisuuden merkitys on korkea ja kalusteilta vaaditaan ajatonta ja kestävää toiminnallista elinkaarta.
Kalusteita erilaisiin  tiloihin mittatilaustyönä käsittäen irto- ja kiintokalusteet, yksilölliset rakenne- ja tilaratkaisut.

SISUSTUSSUUNNITTELU

Tuetaan  tilan toimintoja ja viestittävyyttä. Suunnittelun lähtökohtana toimivuus ja tunnelma. Määritetään pintamateriaalit , sävyt , kiinto- ja irtokalusteet, tekstiilit jne.

TEKSTIILISUUNNITTELU

Käytetään kun halutaan tiloihin yksilöllisesti määriteltyjä tai mittatilaustyönä tehtyjä ratkaisuja; verhot,  matot, seinätekstiilit jne.

VALAISTUSSUUNNITTELU

Käytetään valaistuksen / sähköpisteiden tuomien mahdollisuuksien esille tuomiseen tunnelman ja toimintojen parantamiseksi. Työ tehdään määrityksellä sähkösuunnittelijalle tai sähköurakoitsijalle.

TUOTESUUNNITTELU/MUOTOILU

Käytetään olevan tai uuden tuotteen kehittämiseen / päivittämiseen tai oleva tuote halutaan parantaa nykyiselle vaatimustasolle. Kehittämisellä haetaan tuotannollisia tai  markkina-aseman parantamista. Palvelua voidaan käyttää myös esim. liikelaitoksen kaluste-, tila- ja laiteratkaisuihin jne.

RAKENNUSSUUNNITTELU/ASEMAKAAVASUUNNITTELU

Käsittää rakennuksen rakennesuunnittelun, arkkitehtisuunnittelun ja taloteknisten järjestelmien suunnittelun. Arkkitehtisuunnittelussa määritetään rakennuksen muoto, ulkoasu ja tilaryhmittely, sekä rakenteiden perusratkaisut.

RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSSUUNNITTELU

Palvelua käytetään huoneistojen kiinteistöjen uudistamiseen tai ongelmakohtien korjaamiseen ja  olevien rakennusten laajennuksien suunnitteluun – ja  restaurointiin.

Konsultointi

Palvelu voi olla esim. asiakkaan tukena projektissa neuvonta- tai ideointisessiona, jonka tarkoituksena tuoda esille mahdollisuudet projektissa. Voi olla pelkästään osasuoritteena projektissa.

Muut palvelut

  • Projektien hallinnointi, kustannuskartoitukset, tarjouspyynnöt; materiaalit, urakoitsijat jne.
  • Työmaan veto / materiaalihankinnat.
  • Mitoitukset / työmaaohjaus.
  • Kiinto – ja irtokalusteiden teetättäminen / ohjaus / valvonta,
    Vaativien puurakenteiden / rakenneosien teko